Hoppa till det huvudsakliga innehållet

Redaktionsruta

Redaktionsruta

Kontakt

Telefon: + 49 (0)351 26 170 330
Du når oss mån.–fre. från 9:00 till 16:00

Fax: + 49 (0)351 26 170 399
E-post: team@foldzilla.se

Skicka in återkallande och reklamation på webben

Med vårt onlineformulär kan du enkelt lämna in din reklamation eller återkallande.

Till webbformuläret för reklamationer och återkallande

Adress: Retur och återkallande

RETOURE FOLDZILLA.se
PPS. Digital GmbH
Freiberger Strasse 69-71
- Innenhof -
01159 Dresden
Tyskland

Identifiering av juridisk leverantör:

PPS. Digital GmbH – representeras av verkställande direktörer Michael Krieger och Axel Mausolf

Företagsadress

Hans-Henny-Jahnn-Weg 19
22085 Hamburg
Tyskland
(Skicka inga returer eller återkallanden till denna adress. Annars försenas bearbetningen med minst 14 dagar.)
infört i handelsregistret vid tingsrätten i Hamburg
Handelsregisternummer HRB 168016
Momsnummer: DE343391140

Reklamationsbyrå

PPS. Digital GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 19
22085 Hamburg
Tyskland
E-post: team@foldzilla.se

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som kan nås på https://ec.europa.eu/odr.

Vi är inte villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljenämnder

.

Ansvarig för innehållet enligt § 55 RStV:
Arne Böhm
PPS. Digital GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 19
22085 Hamburg
Tyskland
E-post: a.boehm@pps-dp.de

Juridisk information om webbplatsen

Alla texter, bilder och ytterligare information som publiceras här omfattas av leverantörens upphovsrätt, såvida det inte finns upphovsrätt från tredje part. I alla fall är kopiering, distribution eller offentligt mångfaldigande endast tillåtet med återkallandebart och icke-överlåtbart samtycke från leverantören.

Leverantören tar inget ansvar för eventuellt webbinnehåll som har kopplingar till korsreferenser (länkar) eftersom detta inte är dennes eget innehåll. De länkade sidorna har gåtts igenom med tanke på olagligt innehåll, vid tidpunkten för länkningen var sådant inte igenkännbart. Operatören av de länkade sidorna är ansvarig för sitt innehåll. Leverantören har ingen allmän övervaknings- eller kontrollskyldighet i detta avseende. Men om ett brott mot lagen blir känt kommer motsvarande länk att tas bort omedelbart.